Životní styl

Životní styl

Stále se vám stále plnit novoroční předsevzetí? Udělejte si revizi.

Novoroční předsevzetí jsou velmi ošemetná záležitost. Jsou tací, kteří je nemají rádi, protože je to příliš velký závazek a příliš mnoho úkolů, u kterých si ne vždy jsou jistí, že je dokáží provést. Naopak jsou jedinci, kteří se pouze díky této motivační technice přimějí k nějakým výkonům a výsledkům. Tento typ „plánů“ se může týkat čehokoli. […]

Read More