Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny přestavují ambulantní službu, která je poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Může se jednat o postižení mentální, duševní, tělesné nebo smyslové.
Jedná se o lidi, kteří nejsou umistitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jsou stručně řečeno nezaměstnatelní.
Přesto tito lidé potřebují pro svůj rozvoj vhodné pracovní aktivity.
 pletací jehlice

Co všechno to vlastně obnáší?

·    Podporu při zdokonalování a udržování pracovních návyků prostřednictvím pracovní terapie
·    Společenský kontakt s komunitou
·    Prevenci agresivních projevů v chování (především lidé s mentálním či duševním onemocněním potřebují nutně stimulaci, aby si nepočínali agresivně vůči sobě nebo svému okolí)
·    Podpora sebevědomí
·    Zvyšovat kvalitu života hendikepovaných
 

Sociálně terapeutické dílny je označení pro různé typy dílen.

·    Dřevařská
·    Krejčovská
·    Kuchařská
·    Rukodělná
·    Pletení košíků
 
Služby sociálně terapeutické dílny jsou služby nehrazené. Činnost je hrazena formou příspěvků nebo dotací. Část prostředků na náklady je realizovaná například prostřednictvím prodeje výrobků v rámci vánočních nebo velikonočních jarmarků.
Není možné do takovéto dílny přijít a jen říci, že chci do dílny docházet (případně mám zájem o tyto služby pro svého opatrovance). Protože se jedná o sociální službu, nejprve probíhá šetření se zájemcem o službu, kdy jsou vyhodnoceny schopnosti, potřeby i možná rizika.
kuchař v restauraci
Teprve poté je uzavřena smlouva a stanovený rozsah služby. Samozřejmě, že součástí není jen samotná činnost v dílně, ale také podpora u hygieny, jídla atd.
Docházka do dílen se liší podle možností a schopností klienta. Někdo dochází dvakrát týdně na dvě hodiny, někdo každý den na celý den. Změna docházky se vždy řeší změnou smlouvy, tedy novým dodatkem ke smlouvě.
V minulosti docházelo k rušení dílen, což je velmi necitlivé vůči potřebám hendikepovaných lidí.